Prieš pradedant naujus mokslo metus kiekvienam mokytojui kyla klausimų, kaip naujais mokslo metais patobulinti ir palengvinti kasdienį mokytojo darbą. Prisipažinkime, kad daug jėgų atima ne pats mokymas, o klasės organizavimas, mokinių netinkamo elgesio šalinimas, drausmės klasėje palaikymas. Prieš keletą metų intensyviai ieškojau lengvo sprendimo mokinių elgesio problemoms pašalinti. Tada pirmą kartą išbandžiau gražaus elgesio lentelę savo pamokose ir netrukus pastebėjau didžiulius pokyčius. Mano darbas tapo linksmesniu, lengvesniu ir įdomesniu, nes daug rečiau susidūriau su netinkamo elgesio iššūkiais pamokų ir pertraukų metu, sutaupiau daug jėgų ir turėjau daugiau laiko įdomioms užduotims pamokose. Ši lentelė tinka visoms pradinėms klasėms.

klases elgesio lenteleGražaus elgesio lentelės pagrindą sudaro klasės elgesio taisyklės, kuriomis vadovaujantis bus naudojama ir lentelė. Taigi, pirmomis mokslo metų dienomis yra svarbu kartu su mokiniais nuspręsti, kurios elgesio taisyklės yra svarbiausios jūsų klasėje. Užrašykite klasės elgesio taisykles ir pakabinkite šalia gražaus elgesio lentelės, kad mokiniai nuolat prisimintų, kaip jie turi elgtis. O pačią gražaus elgesio lentelę savo klasei galite pasidaryti greitai ir lengvai.
Jums reikės:
didelio spalvoto popieriaus lapo;
spalvotų žymenklių;
balto popieriaus lapelių vardams užrašyti;
spalvoto popieriaus kortelėms (dažniausiai naudojamos žalia, geltona, raudona);
plačios lipnios juostos.
 
Iš balto popieriaus lapo pasidarykite tiek vardų kortelių, kiek jūsų klasėje yra mokinių. Korteles su užrašytais vardais dėliokite ant didelio spalvoto popieriaus lapo ir klijuokite jas plačia lipnia juosta taip, kad būtų padarytos kišenėlės su vardais. Tada iš žalio, geltono ir raudono popieriaus lapų iškirpkite korteles. Į kiekvieną kišenėlę įdėkite po žalią, geltoną ir raudoną kortelę. Naudokite spalvotus žymeklius savo gražaus elgesio lentelės dekoravimui.
 
Gražaus elgesio lentelę klasėje naudoti yra labai paprasta. Kiekvieną rytą visi mokiniai pradeda su žaliomis kortelėmis. Jei mokinys nesielgia pagal klasės taisykles, pvz., nesiklauso, triukšmauja, bėgioja, tada jis gauna geltoną kortelę ir įspėjimą. Jei ir po įspėjimo mokinio elgesys nepasikeičia, galima jam duoti raudoną kortelę ir pritaikyti kurį nors iš klasėje naudojamų drausmės skatinimo būdų, pvz., Plepių bilietai, Papasakok apie..., papildomą užduotį namų darbams ar kitą jūsų pasirinktą būdą. Naudojant gražaus elgesio lentelę būtina prisiminti, kad jos tikslas yra ne duoti mokiniams geltonas ir raudonas korteles, o skatinti mokinius stengtis gautas korteles kuo greičiau pakeisti žaliomis. Todėl davus mokiniui geltoną ar raudoną kortelę, reikia stebėti to mokinio elgesį, už teigiamus pokyčius pagirti ir grąžinti žalią kortelę.

Gražaus elgesio lentelė mano klasėje buvo veiksminga dėl kelių priežasčių. Aš visada laikiausi savo žodžio, sekiau, ar mokiniai laikosi klasės nustatytų elgesio taisyklių. Taip pat ir ateinančius į klasę kitų dalykų mokytojus supažindavau su lentele ir paprašydavau, kad jie ja naudotųsi. Aš stengiausi būti visiems mokiniams sąžininga duodama geltonas ir raudonas korteles ar grąžindama žalias korteles. Mokiniai jautėsi saugūs, nes žinojo, kad už netinkamą elgesį iš jų bus atimta žalia kortelė, tačiau elgiantis gražiai kortelę galima susigrąžinti. Be to, laikiausi nuomonės, kad paskatinimas ir apdovanojimas yra veiksmingesni drausmės palaikymo būdai nei bausmė. Todėl paskutinę savaitės dieną mokiniai už grąžų elgesį gaudavo apdovanojimą. Saldainiai? Lipdukai? Jei nenorite išlaidauti, galite apdovanoti mokinius jų mėgstamu žaidimu. Kartais paruošdavau mokomąjį filmuką užsienio kalbos ar geografijos pamokai. Dažnai apie savaitės pabaigoje laukiantį apdovanojimą mokinius informuodavau per pirmą pamoką savaitės pradžioje ir stebėdavau, kaip mano klasės padūkėliai stengiasi elgtis gražiai ir tinkamai. 

korteles zalia geltona raudonaBūtina prisiminti, kad gražaus elgesio lentelę mokytojai visai nenorėdami gali panaudoti netinkamai. Kad to būtų išvengta mano klasėje, laikiausi kelių paprastų taisyklių. 
  • Gražaus elgesio lentelė vertina mokinių elgesį, o ne jų pasiekimus mokantis. Kiekvienas mokinys mokosi skirtingai dėl jų individualių gebėjimų, tačiau visi mokiniai gali elgtis vienodai gražiai.
  • Gražaus elgesio lentelė teisia netinkamą elgesį, o ne mokinį. Jei mokinys neklauso mokytojo ir šis jam sako "Tu esi blogas berniukas", mokinys jaučiasi žeminimas. Bet jei mokytojas pabrėžia, kad toks elgesys yra negražus, neatitinka klasės susikurtų taisyklių, mokinys supranta, kad jam tiesiog reikia keisti savo elgesį.
  • Gražaus elgesio lentelės niekada nenaudojau visai klasei nubausti. Būna dienų kaip tyčia, kai visa klasė, atrodo, stengiasi išvesti mokytoją iš kantrybės, pvz., neklauso, kalba, svajoja pamokos metu. Negaliu tokią dieną nubausti visų mokinių ir duoti visiems geltonas ar raudonas korteles. Tada ieškau priežasčių, kodėl visa klasė taip elgiasi. Gal pamokoje palikau per daug laisvo, nesuplanuoto laiko, gal parinkau per sunkias ar per lengvas užduotis.
Tinkamai ir nuosekliai naudojant gražaus elgesio lentelę rezultatai matomi gana greitai. Po mėnesio pastebėjau, kad vis rečiau ir rečiau reikėjo žalias korteles keisti į geltonas ar raudonas. Kartais užtekdavo tik be žodžių žengti porą žingsnių arčiau lentelės ir tuo metu netinkamai besielgiantys mokiniai patys mane suprasdavo ir kaip mat pasitaisydavo. Didžioji dalis mano klasės Bartų Simpsonų tapo gražiai besielgiančiais ir dėmesingais mokiniais.