boy 286241 640
Turbūt kiekvienas su išgąsčiu ar šypsena veiduose prisimename savo pirmuosius mokytojavimo metus. Galima drąsiai sakyti, kad mes visi pirmąsias mokinių elgesio valdymo pamokas išmokome bandydami ir darydami klaidas. Naujiems ar vis dar su mokinių elgesiu problemų turintiems mokytojams pateikiame penkis paprastus patarimus, kurių laikantis darbas pamokos metu taps lengvesnis ir malonesnis.

Kalbėkite normaliu, natūraliu balsu.

Ar per pamokas su mokiniais kalbate ir naują temą jiems dėstote kalbėdami natūraliai? Tikriausiai kiekvienas mokytojas pirmaisiais mokytojavimo mėnesiais kalbėjo šiek tiek garsesniu, aukštesnio tono balsu. Taip kalbėjo tol, kol vieną dieną užkimo ir visai negalėjo kalbėti. Patyrę mokytojai supranta, kad balso kėlimas siekiant atkreipti mokinių dėmesį nėra pats geriausias sprendimas. Pakeltas balsas ne tik yra neveiksmingas, bet jis dar ir sukuria stresinę aplinką klasėje. Be to, mokiniai atkartoja mokytojo balsą, t. y. jei jūs kalbate garsiau, tai ir mokiniai kalbės garsiau. Norėdami nuraminti mokinius ir sumažinti triukšmą klasėje nuolatos kalbėkite normaliu, natūraliu, maloniu balsu.

Pamokose svarbu ne tik balso garsumas, bet ir tono keitimas atsižvelgiant į mokomąją situaciją klasėje. Jeigu mokiniams duodate instrukcijas, ką jie turėtų toliau daryti pamokoje, pasistenkite naudoti tokį balso toną, kuris yra konstatuojantis, dalykiškas. Jeigu norite pamokoje pradėti įdomią diskusiją apie perskaitytą knygą ar istorinį įvykį, kalbėkite su mokiniais kviečiančiu tonu.

Kalbėkite tik tada, kai mokiniai yra nusiraminę ir klausosi.

Tai labai svarbi taisyklė, kurios laikymasis ypač palengvina vadovavimą klasei. Mokytojams patariama palaukti, kol visi mokiniai nusiramina, nutyla, ir tik tada kalbėti. Tai gali būti daug sunkiau nei atrodo. Kartais mokytojui, mokančiam triukšmingą klasę, gali tekti palaukti daug ilgiau nei norėtųsi. Bet galiausiai visi mokiniai nurims. Pirmiausia vienas pastebės, kad mokytojas nutilo ir ruošiasi kažką pasakyti, tada jis pradės raminti ir tildyti kitus mokinius. Taigi klasė nurims, patiems mokiniams nuraminus vienas kitą. Jei iš pradžių teks ilgiau palaukti, nenusiminkite, nes vėliau mokiniai jūsų tylą pastebės daug greičiau. Jūsų kantrybė tikrai atsipirks, o, svarbiausia, jums nebereikės kelti balso norint perrėkti mokinius.

Naudokite rankų mostus ir kitą neverbalinę komunikaciją.

Iškelkite vieną ranką į viršų ir užmegzkite akių kontaktą su mokiniais – tai puikus būdas nuraminti ir nutildyti mokinius, atkreipti jų dėmesį į save. Nenustebkite, jei prireiks šiek tiek laiko pripratinti mokinius prie šios naujos taisyklės. Pamažu jie pripras, ir jūs galėsite lengvai naudotis šiuo lengvu ir itin veiksmingu klasės valdymo būdu. Galite šiek tiek pakoreguoti šį būdą priklausomai nuo klasės triukšmingumo lygio ir elgesio. Pavyzdžiui, jei mokinių dėmesį paprastais būdais atkreipti yra sunku, įveskite šiek tiek kitokią taisyklę. Kai jūs pakeliate ranką į viršų ir pirmas mokinys tai pamato, jis taip pat turi pakelti ranką į viršų, o dėmesį nukreipti į jus. Pamažu visi mokiniai pakels rankas, o tada jūs galite nuleisti ranką ir pradėti kalbėti.

Norisi efektyvesnio būdo greitai nuraminti klasę, sumažinti triukšmą? Įsivaizduokite, kad esate mokinys, sėdite triukšmingoje klasėje, kurioje klasės draugai pamažu nustojo kreipti dėmesį į mokytoją ir per daug įsijautė į diskusiją. Staiga mokytojas išjungia ir įjungia šviesą (tai pakartoja kelis kartus). Ar jūs atkreiptumėte dėmesį į tai, kas dabar vyksta klasėje ir ką daro mokytojas? Žinoma. Tai greitas ir lengvas būdas nutildyti mokinius ir atkreipti jų dėmesį. Galite pasirinkti ir kitokius, šiek tiek mažiau įprastus veiksmus, kuriuos mokiniai iš karto pastebėtų, o smalsumas priverstų juos tuoj pat nusiraminti ir stebėti, kas vyksta.

Mokant jaunesnius mokinius galima naudoti įvairiausius plojimus ir pirštų spragtelėjimus, kai reikia atkreipti mokinių dėmesį. Susikurkite kokį lengvą ritmą, kurį galite suploti rankomis, pavyzdžiui, mokytojas suploja rankomis tris kartus, o mokiniai turi greitai suploti du kartus. Jei po pirmojo plojimo dar ne visi mokiniai nutilo ir atkreipė dėmesį, plojimą galite pakartoti dar kartą. Plojimai yra lengvas, greitas ir žaismingas būdas atgauti mokinių dėmesį ir juos nutildyti, kai klasėje užverda garsi diskusija.

Elgesio problemas spręskite greitai ir protingai.

Pasistenkite klasėje pamokos metu iškilusias elgesio problemas išspręsti kuo greičiau ir efektyviau. Jei matote, kad mokinys nereaguoja į bendrus klasės valdymo būdus ir vis tiek nesielgia pagal klasės taisykles, pasistenkite tai išspręsti kuo greičiau. Geriausia, jei užbaigę temos dėstymą pasikviesite mokinį į klasės pakraštį, ar prie durų ir pakalbėsite šiek tiek privačiau, o ne prieš visą klasę. Ką tada sakyti mokiniui, kaip jį sudrausminti? Draugiškai paklauskite „Ar galiu tau kuo nors padėti?“. Pamatysite, kaip tai nustebins mokinį. Jis lauks piktos kalbos, suirzusio mokytojo, ir labai nustebs, kai mokytojas draugiškai paklaus apie iškilusias problemas. Nors bus sunku, nes dažnai netinkamas mokinių elgesys sukelia negatyvius jausmus, stenkitės parodyti, kad jums rūpi mokinys ir jūs tikrai norite jam padėti išspręsti iškilusius sunkumus.

Jeigu pamokos metu negalite nutraukti dėstomos temos, bet klasėje iškilo elgesio problemų, pabandykite jas išspręsti kuo greičiau. Tiesiog tuoj pat paklauskite vietoje nenustygstančio, nenurimstančio mokinio, ar jis turi kokių klausimų. Nepulkite mokinio kaltinti ar gėdinti dėl netinkamo elgesio, nes rizikuojate sukelti dar didesnę problemą.

Visada gerai suplanuokite pamokas.

Tai bene pats svarbiausias klasės elgesio valdymo būdas, kuriuo privalo naudotis kiekvienas mokytojas. Ar esate girdėję posakį: „Jei jūs neturite mokiniams plano, tai mokiniai turi planą jums“. Planuodami pamokas pasistenkite suplanuoti daugiau užduočių, veiklos, pavyzdžiui, pasiruoškite atsarginę užduotį pamokos pabaigai, jei liktų laiko. Geriau lai pritrūksta laiko pamokoje, nei jo lieka, užbaigus mokymą. Dažniausia netinkamo elgesio pamokoje priežastis yra nuobodulys. Jei mokiniams nuobodu, jie susigalvoja būdų, kaip pasilinksminti. Be to, gerai suplanuota pamoka suteikia mokytojui pasitikėjimo savimi, todėl jis jaučiasi daug tvirčiau ir valdydamas mokinių elgesį.

Suprantama, ne visos pamokos gali būti aktyvios, žaismingos, judrios. Jei tenka ilgesnį laiką dėstyti naują temą, pasinaudokite tuo, ką turite. Naudokite rankų mostus kalbant, keiskite balsą. Galite kalbėti tyliau, garsiau, pašnibždėkite. Monotoniškas balsas migdo mokinius ir jus, todėl pasistenkite kartas nuo karto pakeisti balso toną. Planuodami pamoką numatykite, kaip kalbėsite, kur galite pagyvinti savo kalbą. Be to, dar galite suplanuoti ir vieną kitą pertraukėlę, kurių metu mokiniai gali tiesiog atsistoti ir atlikti kokį judresnį pratimą. Po jo nuraminkite mokinius ir toliau tęskite pamoką.

Taigi susipažinote, o gal tik prisiminėte penkis paprastus patarimus, kurių laikantis pamokos bus lengvesnės ir malonesnės. Nieko nėra geriau kaip atsistoti prieš klasę ir jausti, kad jūs pasitikite savimi, o mokiniai pasitiki jumis; kad jūs įdomiai vedate pamoką, o mokiniai jūsų įdėmiai klauso. Laikykitės šių paprastų sprendimų ir patys galėsite tuo įsitikinti.