pagyrimasVisi suprantame, kad vienas pagrindinių mokytojų tikslų yra padėti mokiniams tapti motyvuotiems. Nuoširdus pagyrimas suteikia mokiniams galimybę realiai suprasti savo pranašumus ir trūkumus. Tam, kad mokiniai galėtų jaustis stiprūs, pasitikintys ir nepriklausomi, jie turi girdėti nuoširdžius įvertinimus. Mokiniai, kurie spėjo įprasti prie nuolatinių liaupsių, gali jausti nerimą dėl savo sugebėjimų, nesėkmės baimę, nenorą išbandyti naujoves. Be to, jie gali būti visiškai nepasiruošę susidoroti su netikėtais nesklandumais.


Veiksmingas pagyrimas išryškina mokinio pastangas, o ne tai, ką mokinys pasiekė. Mokytojų sakomi nuoširdūs pagyrimai, kurie yra tikslūs, spontaniški ir tikrai pelnyti, skatina mokinius nuolatos mokytis ir sumažina mokinių tarpusavio konkurenciją.

Kaip gali mokytojai efektyviai pagirti mokinius? 

Galvok apie pripažinimą ir paskatinimą, o ne apie pagyrimą. Dažniausiai pagyrimas yra naudingas tada, kai juo pasakomas ne tik pritarimas, bet ir informacija apie mokinio daromą progresą. Veiksmingas pagyrimas yra toks, kurio metu mokytojas pagiria mokinį už jo pasiektus rezultatus ir į tai įdėtas pastangas. Pavyzdžiui, mokytojas efektyviai pagiria mokinį: „Tu labai stengeisi išmokti daugybos lentelę ir dabar tu gali atlikti visas užduotis be klaidų!“

Parodyk susidomėjimą ir priėmimą. Patariama kartais tiesiog pasidžiaugti mokiniais, nes jie turi įgimtą vertę, kuri nepriklauso nuo jų mokymosi. Taigi kartais galima atvirai pasidžiaugti mokiniu, pavyzdžiui: „Asta, aš džiaugiuosi, kad tu esi mano klasėje.“

Naudok pozityvią kūno kalbą. Mokiniams pagirti nebūtina sakyti vien žodžius. Daug galima pasakyti ir mokytojo kūno kalba. Prisiminkite pamokų metu šypsotis, žiūrėti į mokinį, stovėti arti, įdėmiai klausytis ir padėti, kai reikia. Matydami pozityvią mokytojo kūno kalbą mokiniai jausis saugūs ir svarbūs klasėje.

Pagirk mokinio pastangas ar padarytą pažangą neteisiant jo. Sakant pagyrimus reikia tai daryti aiškiai, pasirenkant tikslius žodžius. Geriausia, jei pagyrimas yra detalesnis, apibūdinantis mokinio pastangas ar padarytą pažangą, nes tada mokinys jaučia, jog į jį tikrai yra kreipiamas dėmesys. Pavyzdžiui, galima mokinį pagirti išsamiau: „Aš matau, kad tau patinka matematika. Tu taip kruopščiai stengiesi atlikti visas užduotis.“ Kai tik įmanoma, reikia pasistengti pasakyti detalesnius, asmeniškesnius pagyrimus, o ne visą laiką sakyti tik bendrus pagyrimus „puiku“, „gerai padirbėta“ ir t. t.

Pagirk mokinio tam tikrą poelgį, o ne jo charakterį. Veiksmingas pagyrimas yra toks, kai mokytojas giria mokino poelgį. Pagyrimas nuolat kinta pagal esančią situaciją pamokos metu. Mokinys po tokio pagyrimo jaučia, kad vertinamas jo elgesys, o ne jis pats. Pavyzdžiui, mokytojas gali sakyti: „Šią savaitę tu atlikai visus namų darbus ir tavo kontrolinio darbo pažymys yra geresnis“. Mokytojas vertina mokinio poelgį, t. y. atliktus namų darbus. Tuo tarpu pasakymas „Tu esi puikus mokinys“ vertina patį mokinį, o ne jo tam tikrą poelgį.

Veiksmingas pagyrimas skatina tinkamą elgesį pamokų metu. Pagirdamas tinkamą elgesį, teigiamas būdo savybes mokytojas skatina mokinius elgtis tinkamai ir toliau. Svarbu kartais pagirti mokinius paminint jų tinkamą elgesį, pavyzdžiui: „Aš džiaugiuosi, kad jūs taip tyliai sėdėjote ir gražiai elgėtės, kol aš kalbėjau su pavaduotoja. Jūs esate labai pagarbūs.“ Pagiriant galima skatinti ne tik tinkamą elgesį pamokų metu, bet ir kitokius įgūdžius, kuriuos siekiama jiems išugdyti . Pavyzdžiui, galima pagirti mokinius už tai, kad jie imasi iniciatyvos ir atlieka užduotis be pagalbos ar raginimo.

Kartais galima pagirti mokinius ir privačiai. Tokie pagyrimai suteikia galimybę užmegzti su mokiniu artimesnį ryšį. Be to, kartais privatūs pagyrimai padeda sumažinti mokinių jaučiamą konkurenciją. Todėl kartais reikia pagirti mokinius tik jiems girdint arba raštu parašyti pagyrimą, kuris atspindi jų pastangas ar poelgius.

Pagyrimai, kurie yra tikslūs ir tinkamai parinkti pagal esamą situaciją pamokos metu, yra puikus metodas pakelti mokinių motyvaciją. Mokiniai jaučia, kai pagyrimai yra nuoširdūs, kai mokytojas tikrai pastebi jų gerus poelgius ar į užduoties atlikimą įdėtas pastangas. Svarbu pasinaudoti patarimais ir sakyti tokius pagyrimus, kurie yra veiksmingi ir padeda gerinti atmosferą ir mokinių elgesį klasėje.