darbine atmintisDarbinė atmintis apima sąmoningą informacijos, reikalingos sudėtingiems pažintiniams veiksmams, tokiems kaip mokymasis, suvokimas ir pagrindimas, apdorojimą ir valdymą. Atmintis jau seniai yra suprantama kaip pagrindinis mokymosi aspektas, tačiau pastaraisiais metais mokymo standartai perėjo nuo paprasčiausio mokymosi mintinai prie, naujos informacijos apdorojimui reikalingų žinių ir įgūdžių lavinimo, todėl ir darbinės atminties svarbos suvokimas dar labiau išaugo. Nors terminas darbinė atmintis pirmą kartą buvo pavartotas net prieš 50 metų, tik šiuo metu yra atliekama daugybė skirtingų tyrimų ir eksperimentų siekiant kuo išsamiau išsiaiškinti, kaip ji veikia.

Darbinė atmintis yra aktyvi atliekant įvairias mokymosi ir kasdienio gyvenimo užduotis, pavyzdžiui, skaitant, sprendžiant problemas ar naviguojant. Todėl darbinė atmintis neretai yra pavadinama „smegenų darbiniu arkliu“. Kaip teigia Treisi ir Rosas Alovėjai (angl. Tracy ir Ross Alloway) knygoje „Darbinė atmintis: ištreniruok savo smegenis stipresniam, protingesniam ir greitesniam funkcionavimui“ ( angl. „The Working Memory Train Your Brain to Function Stronger, Smarter, Faster“), darbinė atmintis leidžia geriau nei IQ nuspręsti, kokių akademinių rezultatų pasieks mokinys: „IQ yra tai, ką mes žinome. Darbinė atmintis yra tai, ką mes darome su tuo, ką žinome“.

Dėl šios priežasties darbinė atmintis yra pagrindinis pažintinis įgūdis mokiniams ir jų mokytojams. Mokytojams yra būtina išlaikyti protinius įgūdžius ir vikrumą apdorojant skirtingas kasdienes mokymo praktikos situacijas, mokinių išankstines žinias, pamokos tikslus, mokymo pratimų ir užduočių eiliškumą, laiko planavimą, trukdžius, kurie atsiranda per mokslo dieną, ir t. t. Tuo tarpu mokiniai aktyvuoja darbinę atmintį, kai jie išsiaiškina naujų žodžių reikšmę, kai jie nusprendžia, kokį matematinį veiksmą jie panaudos spręsdami matematinę problemą.

Kadangi darbinė atmintis yra tokia svarbi mūsų kasdienybėje, kyla klausimas: ar įmanoma ir kaip lavinti darbinę atmintį? Džiugi naujiena visiems. Tai padaryti įmanoma ir tam užtenka kelių strategijų, kurias pasitelkus į pagalbą bus aktyvuojama darbinė atmintis, o vėliau ir padidinama centrinė vykdomoji darbinės atminties funkcija. Mokytojai pamokų metu gali panaudoti vieną iš kelių strategijų.

Kartok paskui mane. Pratimas, kurio metu mokiniai kartoja tai, ką mokytojas ką tik pasakė, arba perfrazuoja savais žodžiais mokytojo pasakytus žodžius, yra vienas lengviausių būdų aktyvuoti ir padidinti mokinių darbinę atmintį. Pasakytų žodžių klausymasis ir to, ką ką tik išgirdo, sakymas nukreipia mokinių dėmesį į pamokos turinį ir aktyvuoja keletą darbinės atminties modelio komponentų.

Žaisk žaidimus. Vaikai ir jaunimas mėgsta žaisti žaidimus, o kortų žaidimai, pavyzdžiui, „Uno“, padeda didinti darbinę atmintį. Bet tai nereiškia, kad dabar pamokose turite pradėti žaisti „Uno“ ir kitus smagius laisvalaikio žaidimus. Patogiausia sukurti savo mokymo žaidimus atminčiai lavinti.

Pabrėžk aktualumą. Vadovauk klasės diskusijai pabrėžiant identifikavimo ir susikoncentravimo į aktualios informacijos mokymosi svarbą. Gyvenime mes kasdien susiduriame su neaktualia informacija ir įvairiais dėmesio blaškytojais. Kai ieškome informacijos kokia nors tema internete, labai lengvai mūsų dėmesį išblaško įdomi, tačiau visiškai neaktuali informacija. Vienas pagrindinių darbinės atminties gerinimo aspektų yra sugebėjimo užsiimti tuo, kas dabar yra svarbiausia, lavinimas.

Tobulink trumpalaikius prisiminimus pasitelkiant praktiką. Mokytojams patariama naudoti nemažai užduočių, kurių metu reikia dirbti su informacija. Pavyzdžiui, sprendžiant žodines matematines užduotis mokiniai turi atskirti, prisiminti ir apdoroti informaciją.

Mokyk pavaizduoti informaciją. Kita strategija, kuri aktyvuoja ir didina skirtingus darbinės atminties komponentus, yra mokymas mintyse pavaizduoti sprendžiamą užduotį, pavyzdžiui žodinę matematikos užduotį. Ši strategija gali būti naudojama ir kitų pamokų metu, pavyzdžiui aiškinantis perskaitytą tekstą.

Mokyk mokyti. Mokymo metu taip pat veikia darbinė atmintis. Užduočių metu, kai mokiniai moko savo klasės draugus arba mokosi poromis ar mažomis grupelėmis, mokiniai gerina išmokimą naudodami darbinę atmintį. Tuo metu jie pristato ir aiškina naują informaciją klasės draugams.

Taigi darbinė atmintis yra svarbi tiek mokytojams, tiek mokiniams. O ją lavinti ir gerinti galima pasitelkus daugybę mokymo situacijų ir pratimų. Galima tiesiog šiek tiek pakeisti jau naudojamą pamokos mokymo būdą arba pasigaminti darbinę atmintį lavinančių žaidimų iš kortelių.