Tai yra paprastas žaidimas pamokos pradžioje, kai reikia, jog mokiniai apšiltų prieš pagrindinę pamokos dalį. Žaidimo metu išrinktas grupės vadas arba mokytojas

komanduoja, o mokiniai atlieka atitinkamus veiksmus:

Raudona: sustoja;
Geltona: greitai bėga;
Žalia: bėgioja po aikštelę;
Rūkas: mokiniai susiporuoja po du, vienas uždeda rankas kitam ant pečių, užsimerkia, o likęs priekyje mokinys veda po salę;
Žemas tunelis: mokiniai susilenkia ir vaikšto;
Kamštis: lėtai vaikšto vos vos judėdami;
Mokykla: mokiniai vaikšto lėtai, tada sustoja, ir vėl eina lėtai;
Atbulinis: mokiniai vaikšto atbulomis;
Lietus: mokiniai rankomis imituoja mašinos langų valytuvus ir vaikšto po salę;
Gedimas: mokiniai gula ant grindų kol bus pataisyti.
Galima sugalvoti ir daugiau veiksmų, atitinkančių eismo sąlygas. Šis žaidimas tikrai patiks mokiniams. Ir privers juos judėti.