Ši užduotis tinka dailės, muzikos pamokoms arba atsipalaidavimo, nusiraminimo minutėms. Kai mokiniams užduodama išklausyti ilgesnį kūrinį, minutės gali virsti

valandomis, o nuobodulio apimti mokiniai susiras įvairiausių papildomų veiklų. Todėl klausydami muzikos ją nupieškite. Mokiniai gali piešti tai, ką girdi ir ką jaučia klausydamiesi muzikos. Kartais piešiniai bus tik spalvos ar figūros, piešiniai gali panašėti į fraktalų piešimą ir pan. Svarbiausia yra klausytis ir nupiešti tai, ką girdi. Kai muzika baigiasi ir piešiniai yra užbaigti, juos galima pakabinti parodai arba pristatyti, paaiškinti, kodėl būtent taip nupiešė, kuri kūrinio dalis pavaizduota ir t. t.