Šiai užduočiai atlikti reikia sukurti sąlygas šešėliui. Klasėje turi būti projektorius, ar lempa, kurios pagalba mokiniai sukurtų šešėlį. Mokiniai dirba porose. Ant sienos

pakabinamas popieriaus lapas, tada vienas mokinys atsistoja, atsisėda ar vaizduoja kokią nors figūrą, o kitas mokinys apipiešia ant lapo atsiradusį šešėlį. Taip besikeisdami porose visi mokiniai turi savo profilius. Šią užduotį galima atlikti kaip namų darbą, o paskui iškirpus visus profilius mokiniai gali pabandyti atspėti, kurio mokinio kuris profilis.