Kai mokiniai išmoksta naujus matematinius veiksmus (sudėti, atimti, dauginti, dalinti, ir t.t. priklausomai nuo klasės) galima surengti matematikos rungtynes. Klasės

Žaidimas tinka jaunesniems mokiniams, o jam reikia didelio spalvingo kamuolio. Mokytojas su markeriu padalina visą kamuolį į lopinėlius, ant kiekvieno lopinėlio

Ant popieriaus lapo užrašoma tiek užduočių, kiek suolų yra vienoje eilėje. Kiekvienas mokinys gauna po lapą ir sprendžia tą užduotį, kuri yra pažymėta tuo pačiu

Linksmas žaidimas komandomis, primenantis žaidimą žodžių grandinė, kurio metu žodis rašomas iš tos raidės, kuria pasibaigė prieš tai buvęs žodis. Skaičių

Mokytojas padalina mokinius i komandas, kiekvienai komandai duoda po sąrašą su daiktais, kuriuos jie turi surasti. Sąrašas atrodo maždaug taip: daiktas, kuris sveria

Šis žaidimas labai patiks mokiniams, nes jo metu jie greitai turi išspręsti uždavinius. Šiam žaidimui reikia kortelių su užduotimis. Kiekvienas mokinys gauna po tokią