Šis žaidimas tinka norint mokytis kartotinius skaičius. Šis žaidimas tinka mažesnėms grupėms, bet galima žaisti ir su daugiau mokinių. Mokytojas žaidimo pradžioje

išrenka vieną skaičių, pavyzdžiui 3. Visi mokiniai stovi ratu, mokytojas žaidžia kartu. Tada pirmasis mokinys pradeda skaičiuoti nuo 1, antras sako – 2, trečias mokinys sako bzzzz, kitas mokinys toliau tęsia skaičiavimą. Mokinys, kuris turi sakyti 6- vėl sako bzzz. Kai mokiniams sekasi geriau ir jie supranta žaidimą, galima pridėti dar vieną skaičių.