Šį žaidimą galima panaudoti pradinėse klasėse mokantis daugybos. Kiekvienas mokinys pamokų pradžioje gauna po kortelę, kurios naudojamos vardams užrašyti.

Tačiau vietoj vardo ant kortelių yra užrašyti daugybos veiksmai be atsakymų. Kol mokiniai dėvi tas korteles pamokų metu, jie nebeturi vardo. O kiti klasės mokiniai ,norėdami pašaukti klasės draugą, šaukia ne vardą, o to daugybos veiksmo atsakymą. Tarkim, jei ant mokinio kortelės užrašyta 2x7, tai į tą mokinį kreipiamasi 14.