Šis žaidimas nereikalauja jokio pasiruošimo iš mokytojo, užtenka kortų. Žaidimo metu mokiniai žaidžia po du, kovodami tarpusavyje. Kortos padalinamos į dvi lygias

dalis, kiekvienam mokiniui po vieną dalį. Mokytojas paaiškina kortų skaičius: Valetas (11), Dama (12), Karalius (0), Tūzas (1), visos kitos kortos pagal skaičius ant jų. Taip pat iš anksto nusprendžiamas, koks veiksmas bus atliekamas: sudėtis, atimtis, daugyba - priklausomai nuo to, ką norite pakartoti.Taip pat yra nustatomas laiko limitas, pvz. 5 sek., per kurį mokiniai turi atsakyti. Žaidimo metu mokiniai vienas po kito ima po 2 kortas iš savo kortų krūvelės ir atlieka veiksmą mintyse. Pasako atsakymą. Jei atsako teisingai, deda kortas į vieną krūvelę, jei neteisingai į kitą. Paskui ima kortas iš neteisigų atsakymų krūvelės. Laimi tas mokinys, kuris pirmasis sunaikina savo neteisingų atsakymų krūvelę.