Šiam žaidimui reikia pasiruošimo, bet rezultatas bus tikrai geras. Mokiniams patiks dalyvauti ne pamokoje, o bingo žaidime, kuriame jie mokysis ir matematikos

veiksmų. Pirmiausia mokytojas pasiruošia korteles (tiek, kad užtektų visiems duotiems atsakymams po bingo lentele) su daugybos užduotimis be atsakymų. Vietoj daugybos užduočių galima naudoti kitus matematikos veiksmus, kurių šiuo metu mokosi klasė. Tada mokiniams išdalinamos bingo lentelės, kiekvienam mokiniui po lentelę. Pasiruošti bingo lentelę labai paprasta. Visą lentelę sudaro 25 langeliai: 5 horizontaliai x 5 vertikaliai. Po lentele parašoma užduotis: Iš duotų skaičių pasirinkite 25 skaičius ir į lentelės langelius įrašykite po vieną pasirinktą skaičių. Rinkitės iš šių skaičių: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 35, 36, 40, 42, 45, 48, 49, 54, 56, 63, 64, 72, 81 (jei žaidimo metu spendžiamos kitokios matematikos užduotys, tai ir duoti skaičiai turi atitikti mokytojo paruoštų lentelių užduočių atsakymus). Kai mokiniai surašo savo pasirinktus skaičius, mokytojas pradeda žaidimą. Jis traukia po vieną kortelę su užduotimi ir ją perskaito, bet nepasako atsakymo. Mokiniai patys turi išspręsti tą užduotį ir pasižymėti tą atsakymą savo lentelėje, jei rinkdamiesi skaičius jie pasirinko tą skaičių. Mokinys, išbraukęs visus savo lentelės langelius, sušunka „bingo“ ir jis yra paskelbiamas žaidimo laimėtoju.