Gruodžio 10-ąją visame pasaulyje yra minima Jungtinių tautų priimtos Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos diena. Žmogaus teisių klausimai apima tokias

svarbias temas kaip moterų teisės, kova su prekyba žmonėmis, kiekvieno teisė gyventi švarioje ir sveikoje aplinkoje bei žodžio laisvė. Be šių temų yra dar daugybė svarbių klausimų, susijusių su žmogaus teisėmis, apie kurios verta pakalbėti su mokiniais. Kviečiame susipažinti su keliomis idėjomis, kuriomis galite sudominti tiek savo jauniausius, tiek ir vyresnius mokinius.

Užduotis Panašus ir skirtingas yra puikus pasirinkimas, kai norite vaikus išmokyti tolerancijos ir pagarbos kitiems žmonėms. Labai dažnai netolerancijos problema kyla tada, kai mes aplinkinius stebime ir lyginame ieškodami tik skirtumų, bet pamirštame apie panašumus, kurie yra mums visiems bendri. Šios užduoties tikslas yra parodyti, kad pasaulyje gyvena skirtingi žmonės, bet tuo pačiu jie yra ir panašūs.

Tarptautinė žmogaus teisių diena yra puikus metas mokyti vaikus prisidėti prie geresnės visuomenės kūrimo, mokyti empatijos ir pagalbos vargingesniems. Tam galite kartu su vaikais išsirinkti kokią nors vieną aukojimo programą, nesvarbu, Lietuvoje ar užsienyje. Kartu sudarykite planą, kaip surinksite aukoms reikalingus pinigus, pavyzdžiui, pardavinėsite mokykloje iškeptus pyragėlius ar sausainius, o surinktas aukas kartu perduokite/perveskite pasirinktai programai. Nebūtina rinkti pinigus ir aukoti tam, kad išmokytumėte mokinius aktyviai dalyvauti geresnės visuomenės kūrime. Taip pat galite kartu iš kelių mokytojo parinktų peticijų išsirinkti vieną, ją aptarti, kodėl ji yra itin svarbi, ir galite ją „pasirašyti“.

Nobelio premijos laimėtojai tai pat yra paskelbiami gruodžio 10-ąją – tarptautinę žmogaus teisių dieną. Todėl šią dieną taip pat galima mokytis apie nobelio premijos laimėtojus, daugiau sužinoti apie jų pasiekimus. Žaisdami Atspėkite asmenį mokiniai sužinos daugiau apie Nobelio premijos laimėtojus ir kurie jų darbai prisidėjo prie taikesnio pasaulio kūrimo. Šiai užduočiai jums reikės pasiruošti po vieną informacinį lapą apie kiekvieną pasirinktą Nobelio premijos laureatą arba galite užduoti mokinių grupėms prieš pamoką pasiskaityti daugiau apie jų grupei skirtą laureatą, tačiau jie negali jo išduoti mokiniams iš kitų grupių. Jeigu pamoką vesite mažesnei grupei mokinių, galite naudoti ir žaidimą Kas aš esu? .

Visuotinė žmogaus teisių deklaracija taip pat yra svarbus pabėgėlių teises užtikrinantis dokumentas. O pabėgėlių tema pastaruoju metu buvo labai aktuali ne tik Europoje, bet ir Lietuvoje. Norintiems mokinius plačiau supažinti su pabėgėlių tema pilietinė iniciatyva „Priimsiu pabėgėlį“ pateikia keletą pamokų idėjų.