Mokantis apie stereotipus lengviausia pradėti nuo paprastų ir mums visiems žinomų stereotipų apie moteris ir vyrus. Todėl ant lentos užrašykite šiuos žodžius ir

duokite kelias minutes laiko mokiniams parašyti bent po penkis žodžius (idėjas), kurie labiausiai jiems atspindi moteris ir vyrus. Tarp dažniausiai pasitaikiusių atsakymų tikrai rasite tokių apibūdinimų:

vyras – sportiškas, stiprus, vairuotojas, uždirba daug pinigų;

moteris – gamina valgyti, gimdo vaikus, yra švelni, patinka rožinė spalva ir pan.

Kai mokiniai po vieną surašo savo idėjas, sugrupuokite juos į mažas grupeles ir paprašykite paruošti vieną bendrą grupelės sąrašą iš visų savo idėjų. Grupių idėjas apie moteris ir vyrus užrašykite ant lentos. Kartu su mokiniais peržvelkite užrašytas idėjas ir užduokite klausimus apie jas. Ar galėtų kurie nors iš apibūdinimų tikti tiek vyrams, tiek moterims? Ar sąžininga sakyti, kad visi vyrai yra (stiprūs), o moterys (gamina skaniai valgyti)? Diskutuodami apie šiuos teiginius remkitės ir gyvenimiškais pavyzdžiais: gal kurio mokinio tėvas mėgsta skaniai gaminti, o kito mama dirba policininke.

Dabar galite ant lentos užrašyti žodį stereotipas ir aptarti jo reikšmę. Stereotipas - per daug supaprastintas, net iškreiptas žmonių grupės vaizdavimas ar nuomonė apie žmones. Leiskite mokiniams dar kartą peržvelgti jų išsakytas idėjas apie moteris ir vyrus. Gal dabar jie atpažins kai kuriuos stereotipus? Veskite mokinių diskusiją taip, kad būtų suprasta, jog šios idėjos yra per daug bendros, kad būtų teisingos, padėkite mokiniams suprasti, kad yra neteisinga taip apibendrintai kalbėti ir mąstyti apie visus žmones.

Galiausiai paprašykite, kad mokiniai, bendradarbiaudami grupelėse, prisimintų daugiau girdėtų stereotipų (apie kitus žmones, ne moteris ir vyrus). Kol dirba grupėje jie turi užrašyti visus prisimintus stereotipus, o galiausiai išrinkti kelis jiems labiausiai įsimintinus, klaidingus, dažniausiai girdėtus. Tada mokiniai gali pristatyti savo išrinktus stereotipus, klasėje aptarkite, kodėl jie yra neteisingi.