Klasės mokiniai suskirstomi į dvi grupes. Viena dalis yra žurnalistai, o kiti yra nusikaltėliai. „Nusikaltėliai“ turi 5 minutes apgalvoti savo slapyvardį, kodėl jie yra kalėjime

Visiems gerai žinomas žaidimas, tačiau vietoj laivelių mokiniai „paslepia“ kelis praėjusios pamokos žodžius. Mokytojas padaro po dvi lenteles susidedančias iš eilučių

Šis pratimas tinka rašymo arba kalbėjimo pamokoje. Mokytojas paima iš žurnalo arba internete suranda komiksą. Jame užtušuoja visus veikėjų žodžius, palieka tik

Šiam žaidimui nereikia jokio pasiruošimo, tik sugalvoti ir ant lentos užrašyti penkis daiktavardžius. Geriausia parašyti vieną daiktą, žmogų, vietą, pavyzdžiui: Rytis

Šis žaidimas gerai išjudina mokinius, bet jam reikia didesnės klasės. Pirmiausia išrenkamas vienas mokinys, kuris pirmasis mes kamuolį. Jis stovi viename klasės

Šitas pratimas nereikalauja didelių pastangų pasiruošimui ir jį galima naudoti su betkokio amžiaus ir pažangumo grupe. Taip pat jį galima pritaikyti betkokios išeitos