Šis žaidimas tinka mokantis žodyno ir sudarant sakinius. Mokytojas ant popieriaus lapelių surašo žodžius arba frazes. Paskui lapelius sudeda į balionus. Mokiniai

Mokytojas ant lentos parašo arba pasako žodį, paprašo mokinį jį pasakyti paraidžiu. Tada kitas mokinys turi pasakyti kitą žodį prasidedantį tokia raide, kokia baigėsi

Mokytojas trims ar keturiems savanoriams ant nugaros užrašo žinomų žmonių vardus (profesijos ar kitų temų žodžiai). Savanoriai stovi klasės priekyje, atsukę nugaras