Mokiniai suskirstomi į dvi kovojančių tarpusavyje kaubojų grupes. Tada mokytojas pakviečia po vieną mokinį iš kiekvienos komandos į priekį. Jie gali vaizduoti tarsi jie

Šis žaidimas skirtas mokytis skaičių. Visi mokiniai susėda ratu. Kiekvienas iš jų turi savo skaičių (galima žaidimo pradžioje mokiniams išsitraukti savo skaičius,

Žaidimo metu mokiniai suskirstomi į grupes po 5-6 . Mokiniai susėda ant grindų grupėmis į eiles. Kiekvienos komandos mokiniai, sėdintys eilės priekyje, turi po

Šis žaidimas tinka jauniems mokiniams kaip apšilimas pamokos pradžioje arba kaip būdas užpildyti kelias likusias minutes pamokos pabaigoje. Lape netvarkingai

Mokytojas užrašo apie 15 sakinių ant popieriaus lapo. Dalis sakinių yra gramatiškai teisingi, kiti parašyti su klaidomis. Sakiniai gali būti iš tos temos, kurią tą dieną

Šiam žaidimui reikia virvės ir kortelių su piešinukais arba žodžiais. Du mokiniai paskiriami laikyti virvę galuose. Visi kiti stovi eilėje vienas šalia kito. Prieš juos laikoma