Šis žaidimas tinka jaunesniems mokiniams, kai jie yra mokomi žodžių: priekyje, atgal, kairėn, dešinėn (front, behind, left, right ar kita užsieni kalba). Pirmiausia

mokytojas pakviečia po vieną ar kelis mokinius į priekį ir su jais pademonstruoja, ką reiškia kiekvienas iš šių žodžių: left – vienas žingsnis į kairę, front – vienas žingsnis į priekį. Tada visi mokiniai suskirstomi į dvi komandas. Mokytojas padeda du vandens butelius ar kokius kitus daiktus klasės gale. Kitam klasės gale stovi po vieną komandos atstovą užrištomis akimis. Jie, padedami savo komandos draugų, kurie gali pasakyti tik tuos keturius žodžius, turi nueiti ir paimti tą daiktą. Pirmoji tikslą pasiekusi komanda laimi.