Šis žaidimai puikiai tinka kaip apšilimas, mokinių išjudinimas pamokos pradžioje. Mokytojas ant lentos užrašo žodžius (užsienio kalba), kurių nori išmokyti arba

pakartoti su mokiniais. Tada ant lentos mokytojas užrašo tuos pačius žodžius mokinių gimtaja kalba. Svarbiausia žodžius lentoje paskirstyti taip, kad žodžiai ir jų vertimai nebūtų arti vienas kito. Tada mokiniai yra suskirstomi į dvi grupes, jei klasė yra labai didelė, galima skirstyti ir į daugiau grupių. Kiekviena grupė gauna po spalvotą kreidą ar rašiklį. Grupės stovi eilėse priešais lentą. Eilių pradžioje pirmi stovintys bėgs prie lentos pirmi. Tada žaidimas prasideda. Mokytojas pasako užsienio kalbos žodį, o eilėse pirmi stovintys mokiniai bėga prie lentos ir apibraukia to žodžio vertimą (gimtoji kalba). Tada mokytojas pasako kitą žodį, ir kiti du mokiniai bėga prie lentos. Norint paįvairinti žaidimą mokytojas gali pasakyti vertimą, o mokiniai turi apibraukti užsienio kalbos žodį. Pajuokaudamas mokytojas gali pasakyti kokį neegzistuojantį žodį arba žodį, kuris neparašytas lentoje, o mokiniai pasilinksmins ieškodami jo vertimo ant lentos.