Šis pratimas tinka kalbėjimo pamokoms, kai norima mokinius išjudinti ir padėti jiems laisviau kalbėti tarp klasės draugų. Šiame pratime lavinama vaizduotė ir spėjimas.

Mokytojas paruošia pratimui tiek kortelių su įvairiomis situacijomis, kad kiekvienas mokinys išsitrauktų po 2-3. Mokiniai, išsitraukę situacijas, turi parašyti, kaip jų manymu pasielgtų kuris nors (pačių jų pasirinktas) klasės draugas. Kai mokiniai baigia rašyti savo spėjimus, jie perskaito juos klasės draugams. Jei jų pasirinkti klasės draugai sutinka su jų spėjimu, rašęs mokinys gauna taškų. Jei jie nesutinka, tarp mokinių gali kilti įdomi diskusija.