Šio žaidimo tikslas yra pakartoti jau išmoktą istorijos skyrių. Ant popieriaus lapų pavaizduojami (galima tiesiog parašyti, nupiešti) išmoktos temos įvykiai be datų. Tada

Šis žaidimas tinka išmoktos temos pakartojimui. Po temos mokytojas paprašo mokinių nupiešti komiksus, susidedančius iš 8 (galima parinkti savo skaičių pagal tai,

Šio žaidimo pagalba mokiniai išsamiau susipažįsta su istorine asmenybe, o taip pat praktikuojasi rašyti gyvenimo aprašymą. Mokiniai po vieną arba mažose grupėse

Šis žaidimas tinka temos pabaigoje, kaip temos užbaigimas ir jau išmoktos informacijos pakartojimas. Mokytojas paruošia popieriaus lapus (A4 formato), ant

Šis pratimas tinka jaunesniems mokiniams, kai mokytojas nori pristatyti naują temą. Pamokos pradžioje mokinių paprašoma užmerkti akis. Kai visi mokiniai

Šis pratimas tinka norint geriau įtvirtinti informaciją iš naujai perskaityto teksto. Mokiniams pamokos metu duodamas tekstas. Mokytojas pasako, kad skaitydami