Per duotą laiką visi mokiniai turi išstudijuoti vieną kurią nors temą. Po to vienas mokytojo pasirinktas mokinys yra pasodinamas klasės priekyje ant karštos kėdės ir

Šis pratimas tinka kaip namų darbai arba trumpa įžanga į istorijos pamoką. Kiekvienas mokinys yra atsakingas už kurią nors dieną, kada vyksta istorijos pamoka.

Mokiniams duodamas istorinis, su tema susijęs paveikslėlis ar žemėlapis. Mokiniai 2 minutes atidžiai studijuoja visas paveikslo detales. Tada jų paprašoma

Šis žaidimas žaidžiamas norint patikrinti žinias apie asmenybę. Vienas mokinys sako vardą, pvz. Gediminas, kitas mokinys turi pasakyti su šia asmenybe susijusius

Mokiniams tikrai patiktų daryti pinigų knygą ir taip mokytis apie istorines asmenybes. Pirmiausia mokiniai turi susirinkti kiekvienos monetos ir banknoto paveiksliukus.

Labai dažnai mokytojai nori paskatinti mokinius diskutuoti įvairiais klausimais grupėse, spręsti problemas kartu. Šis žaidimas tinka visoms pamokoms, kuriose tenka