Vidury klasės nutiesiama linija, vienoje jos pusėje pažymima „tiesa“, o kitoje – „melas“. Mokytojas pasako teiginį iš išmoktos pamokos ar temos, ir mokiniai turi

nuspręsti: jei teisingai, jie šoką į „tiesa“ pusę, jei neteisingai, mokiniai šoka į „melas“ pusę. Mokiniai, kurie peršoko į „melą“ nors teiginys buvo teisingas, arba priešingai, pasitraukia iš žaidimo.