Šis žaidimas tinka istorijos pamokos pradžiai. Mokytojas mokiniams pasako atsakymą-žodį, o mokiniai turi pasakyti teisingą klausimą, kurio atsakymas būtų tas

žodis. Pavyzdžiui, Kaunas – Koks miestas tapo Lietuvos laikinąja sostine Lenkijai okupavus Lietuvą? Po kelių pabandymų mokytojas gali paprašyti kiekvieno mokinio sugalvoti po savo atsakymą. Tada jis parašo vieno mokinio pasakyti savo atsakymą, tas mokinys, kuris atspėja klausimą toliau sako savo atsakymą. Norint, kad mokiniai galvotų įdomesnius klausimus, galima paprašyti, kad jų klausime butų panaudota data, pavardė ar dar koks tikslus faktas.