Geras būdas pakartoti išmoktą temą. Šiam žaidimui reikia popieriaus lapukų arba kortelių. Vienos kortelės apačioje užrašomas klausimas, o atsakymas į tą klausimą

užrašomas kitos kortelės viršuje. Tada kortelės, ant kurios buvo užrašytas atsakymas, apačioje rašomas kitas klausimas, o atsakymas į jį rašomas naujos kortelės viršuje. Taip padaroma tiek kortelių, kiek yra mokinių. Svarbiausia, kad atsakymas į klausimą nuo paskutinės kortelės būtų užrašytas ant pirmos kortelės. Kortelės žaidimo pradžioje padalinamos mokiniams. Tada pradedantis mokinys paskaito klausimą ant jo kortelės. Mokinys, kuris turi kortelę su atsakymu, atsistoja ir pasako atsakymą. Tada jis skaito klausimą nuo savo kortelės ir atsisėda tik tada, kai kitas mokinys atsistoja ir atsako į šį klausimą.