Šis pratimas yra greitas būdas patikrinti, ar mokiniai išmoko praėjusios pamokos temą, arba patikrinti, kiek jie žino apie naują temą. Mokytojas ant lentos užrašo

temą, duoda laiko limitą, kiek mokiniai žais, ir pirmam mokiniui duoda kamuoliuką. Šis pasako kokį faktą, susijusį su mokytojo užrašyta tema, ir siunčia kamuoliuką kitam mokiniui. Taip žaidimas tęsiasi perduodant kamuoliuką, o mokinys, kuris laikys kamuoliuką laikui pasibaigus, bus pralaimėjusysis. Kadangi mokiniai nenorės pralaimėti, jie stengsis pasakyti kuo daugiau faktų ir perduoti kamuolį klasės draugui.