Iš žemėlapio kopijos iškerpamos kelios valstybės, galima parinkti tokias, apie kurias mokiniau jau mokėsi ir norima pagilinti žinias, arba tokias, kurių mokiniai dar

Labai dažnai mokytojai nori paskatinti mokinius diskutuoti įvairiais klausimais grupėse, spręsti problemas kartu. Šis žaidimas tinka visoms pamokoms, kuriose tenka

Šis žaidimas puikiai tinka norint pakartoti išmoktą temą ar išmoktus namų darbus. Žaidimo pradžioje klasės mokiniai suskirstomi į dvi komandas. Žaidimui reikia kibiro

Žaidimai, kurių metu mokiniai yra padalinami į grupes ir varžosi atsakydami į klausimus, yra mėgiami tiek mokytojų, tiek ir mokinių. Tokių žaidimų metu galima