Visi klasės mokiniai sugrupuojami po 2-4. Kiekviena grupė turi po žemėlapį ar atlasą. Mokytojas sugalvoja kokią šalį, bet nesako apie ją mokiniams. Mokiniai turi

surasti, kur yra mokytoja, klausdami tik „taip“ „ne“ klausimus. Kiekviena grupė klausia paeiliui tol, kol viena iš jų atspėja. Savo klausimuose mokiniai turi vartoti geografijos terminus. Grupė, kuri atspėja, renkasi kitą šalį ir atsakinėja į kitų grupių klausimus.