Norint paskatinti mokinius domėtis įvairiais eksperimentais ir mokslu, galima paskirti savaitėje kelias minutes mokinių eksperimentams pristatyti. Mokslo metų

pradžioje reikia padalinti mokinius mažomis grupelėmis ir kiekvienai grupelei paskirti laiką, kada jie turi pristatyti savo eksperimentą. Tada mokiniai savarankiškai ieško jiems tinkančio ir patinkančio eksperimento knygose, internete ar kituose šaltiniuose. Prieš pasirinkdami eksperimentą jie turi pasitarti su mokytoju, o mokytojas savo nuožiūra gali patartį kokį eksperimentą, kuris sutaptų su tuo metu skaitoma tema. Mokiniai grupelėje po pamokų su mokytoju ar namie prižiūrimi tėvų pasipraktikuoja savo eksperimentą ir atėjus jų laikui pristato jį klasei. Atlikdami eksperimentus mokiniai gali pasitelkti ir vaidybinių elementų, mokslinę kalbą, vilkėti mokslininkų kostiumus ir t.t. Mokytojas po atlikto eksperimento turi surengti trumpą aptarimą, kas pavyko, ką dar reiktų tobulinti. Kiekvienas mokinys gauna po „diplomą“ už šauniai atliktą eksperimentą. Metų pabaigoje galima surengti ir balsavimą dėl labiausiai patikusio, šauniausio, eksperimento. Tokie metai paskatintų mokinius domėtis mokslu, motyvuotų juos savarankiškai ieškoti informacijos.